Derfor er vind mest populært, når der skal købes stort ind

Mens solenergi står for broderparten af virksomhedshandler relateret til vedvarende energi, ser billedet anderledes ud, efterhånden som handlerne vokser. Det er en trend, som træder frem i en analyse af data fra BDO’s M&A database for virksomhedshandler.

Virksomhedshandler inden for sol- og vindenergi

Analysen dækker alle registrerede handler inden for sol- og vindenergi mellem begyndelsen af 2007 og slutningen af august 2017. Mens der er tale om et mindre overlap (virksomheder der arbejder inden for begge industrier), var der i perioden i alt 1313 handler relateret til vindenergi og 1272 handler relateret til solenergi. Mellem januar 2015 og september 2017 var der 610 handler relateret til sol og 489 handler relateret til vind.

Billedet er dog markant anderledes, når det drejer sig om handler med en værdi på over 100 millioner Euro. Der var i alt  801 af den type handler mellem januar 2007 og august 2017, og heraf var 350 relateret til vind og 231 til sol.

Store virksomheder med at til at drive vind

Der er en række faktorer i spil, der gør, at vind dominerer i forhold til store virksomhedshandler.

En central del af forklaringen er ”economy of scale”. For at starte med solcelleanlæg, så er de generelt langt mere lineære projekter. En fordobling af området af solceller øger kapaciteten med noget, der ligger langt tættere på det dobbelte, end det er tilfældet for vindmøller. Når vi kommer til vind, er der god mening i at tænke stort. Groft skåret er én kæmpemølle langt mere effektiv end to møller af den halve størrelse.

Det har den følgevirkning, at vindmølleprojekter – og til dels også virksomheder – gennemsnitligt arbejder med større projekter og udstyr, end det er tilfældet for sol. En tendens der har fået et sekundært boost af den interesse, som specielt store virksomheder viser for at købe vindkraft i forbindelse med at nå deres mål om at overgå til vedvarende energi. En trend der træder klart frem i en nylig rapport fra amerikanske AWEA:

”Hver gang amerikanerne bruger internettet eller tænder for vaskemaskinen, er det mere og mere sandsynligt, at det er vindkraft, der gør det muligt. Innovation har været med til at drive priserne ned. Det har resulteret i en voldsom vækst i interessen for vindkraft fra store virksomheder, der kan spare penge. At underskrive en langsigtet aftale med en leverandør giver en lang række fordele, inklusive grøn energi for en fast, lav pris er noget, der er nemt at sige ja til, ” fortæller Tom Kiernan, direktør i AWEA.

Store virksomheder er på udkig efter masser af energi til at drive deres kontorer og datacentre. Amerikanske virksomheder har således gennem de seneste år underskrevet kontrakter på levering af 4.500 MW vindkraft – noget der rundt regnet svarer til energibehovet for 1,2 million amerikanske husstande. Det betyder, at der skal anlægges store projekter for at møde efterspørgslen.

Her har vind – ud over anlæggenes gennemsnitlige størrelse – den konkurrencefordel, at den også blæser om natten.

Asien oplever stigende aktivitet

Et kig ud over de mest aktive lande for store handler (+€100 millioner) inden for vedvarende energi viser, hvordan Asien, drevet af stigende aktivitet i specielt Kina og Indien, vinder frem.

Mest aktive lande for store virksomhedshandler inden for vedvarende energi.

Mens USA er det største marked i forhold til store handler, er specielt Kina i løbet af de seneste par år gået op på den store klinge. Der var således fire store handler af kinesiske mål i 2013, mens der i årene siden har været henholdsvis 14, 16 og 15 handler. For Indien har de sidste fire år budt på henholdsvis en, tre, fire og otte handler.

Selvom Kina og Indian trækker læsset, så har der generelt været stigende aktivitet rundt om på hele kontinentet.

Asien – antal handler over 100 millioner Euro i værdi.

Ambitiøse mål for vedvarende energi i de to lande, der hver har over en milliard indbyggere, er en del af forklaringen på den stigende aktivitet. Samtidig bor mange, specielt i det sydøstlige Asien, i områder med stor befolkningstæthed og mangelfuld national energiinfrastruktur. En af styrkerne ved vedvarende energiformer er, at de delvist fjerner behovet for at konstruere dyr energiinfrastruktur. Samtidig befinder mange af landene sig i et bælte, hvor specielt solenergi, men også vind, giver rigtig god mening. Det er nogle af grundene til, at jeg regner med at se en fortsat stigende aktivitet her.

Megahandler ligner sig selv

Endnu et trin op af stigen finder vi de såkaldte megahandler (virksomhedshandler med en værdi på over én milliard dollars). Her er det igen tydeligt, hvordan Kina for alvor er blevet en magtfaktor. Ellers byder listen over de mest aktive lande for megahandler på ”the usual suspects” fra Nordamerika og Europa, komplimenteret af Australien.

Megahandler. Total og mest aktive lande.

For at runde af, vil jeg gerne slå fast, at denne gennemgang af data fra BDO’s database over virksomhedshandler ikke skal tolkes som om, at der ikke sker noget andre steder i verden. For at illustrere, hvor geografisk spredt de største handler er, har jeg plottet samtlige 801 virksomhedshandler med en værdi på over 100 millioner Euro ind på et kort, der kan ses på BDOs internationale Tech and Media Watch blog. Som det fremgår, er der fuld gang over det meste af verden – inklusiv her i Skandinavien.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *