BDO-data viser, hvordan teknologiindustrien buldrer videre i fuld fart

Tal fra BDO’s internationale database over virksomhedshandler viser, at der var fuld gang i teknologiindustrien i 2016. De samlede tal for året ligger klinet op ad resultaterne for 2015, som var et rekordår. Det gælder både for samlet antal – og samlet værdi af handler.
Medie- og teleindustrierne var også meget aktive i 2016, og specielt medieindustrien sluttede året med en række mastodonthandler.

2016 spejler 2015
2016 er vel afrundet, og de allersidste virksomhedshandler for året der gik er ved at være i hus. Nogle få købere og sælgere mangler stadig at indrapportere, hvad man er blevet enige om, men det er indtil nu blevet til i alt 3.488 virksomhedshandler inden for teknologi-, tele- og medieindustrierne. Det samme tal for 2015 var 3.649. Bygget på BDO’s mangeårige erfaring med rapportering af virksomhedshandler, kan det reelle tal beregnes til at være i omegnen 3.634.
Grafen herunder viser, hvordan 2015 satte rekorder for både antal virksomhedshandler og deres samlede værdi. Når 2016 kommer så tæt på samme højder, er det et tydeligt sundhedstegn og en klar indikation af industrier, der oplever masser af aktivitet og udvikling.
Den samlede værdi for virksomhedshandler er faldet en del sammenlignet med 2015. Det skyldes i stor udstrækning, at der har været færre af de såkaldte ’mega deals’ med en værdi på over én milliard dollars.

Antal årlige virksomhedshandler i teknologi-, medie- og teleindustrien.
Antal årlige virksomhedshandler i teknologi-, medie- og teleindustrien.

Tele- og medieindustriens slutspurt
Medieindustrien sluttede 2016 med et brag når det gælder virksomhedshandler. Det ses tydeligt i en kvartalsanalyse af de sidste to års tal for teknologi-, medie- og teleindustrierne.

Antal virksomhedshandler hvert kvartal
Antal virksomhedshandler hvert kvartal
Samlet værdi af virksomhedshandler per kvartal.
Samlet værdi af virksomhedshandler per kvartal.

Antallet af handler har været relativt stabilt for alle tre industrier. Teknologi har været mest aktiv, efterfulgt af medier med teleindustrien på tredjepladsen. Når det gælder den samlede værdi af handler, har teknologiindustrien som regel sat sig øverst på skamlen, mens teleindustrien har været nummer to med enkelte pendlerture til førstepladsen. Det hænger sammen med, at den gennemsnitlige handelsværdi for teleselskaber traditionelt er høj, da de ofte køber konkurrenter, der har mange aktiver.
Medieindustrien vendte op og ned på det billede i slutningen af 2016. Her bragede den samlede værdi af virksomhedshandler for medier forbi selv teknologi. Noget der ellers er helt uhørt.

Amerikansk ekspansion bag mega deals
En stor del af grunden til medieindustriens flotte afslutning på 2016 var en række mega deals. Den klart største var amerikanske AT&T’s køb af Time Warner for omkring 96 milliarder Euro – nogenlunde det samme som 2008 bruttonationalproduktet for Qatar.
Der er tale om en amerikansk gigant fra teleindustrien, som har købt stort ind i mediemarkedet. Strategien bag købet ser ud til at være, at AT&T via Time Warner kan tilføre indhold, innovation og distributionsplatforme til sin virksomhed – såvel som at udvide ud over de traditionelle grænser for televirksomheder.
Den sidste pointe er del er af en bredere trend for store amerikanske televirksomheder. Verizon har eksempelvis flittigt anvendt samme strategi for virksomhedskøb over de seneste par år.
Det er en strategi, der vil blive undersøgt i dybden i en separat artikel, der kommer næste måned på den internationale BDO Tech and Media Watch blog.

Fuld fart på tyren
I forhold til teknologiindustrien kan der ikke herske nogen tvivl om, at der har været fuld fart på i snart mange år. Der er tale om et opsving af nærmest bibelske proportioner – i form af parablen om de syg magre og syv gode år.
Det er efterhånden blevet til mere end syv gode år for både investeringer, aktiekurser og virksomhedshandler. På engelsk kaldes en forlænget periode med den type opsving ofte et ’bull run’ (et tyreløb), og det ser ikke umiddelbart ud til, at tyren går ned i kadence lige foreløbig.
Det er til dels grundet den teknologiske udvikling. Nye teknologier som augmented reality, virtual reality – og specielt kunstig intelligens og maskinlæring – skaber nye markeder, og åbner op for løbende udvikling af nye produkter og services. Det åbner så muligheder for nye virksomheder og startups, der tiltrækker flere investorer og penge, der over tid fører til flere virksomhedshandler.

Vil festen slutte?
Det forsat stigende tempo for teknologisk udvikling og innovation ser ikke ud til at stilne af lige foreløbig. Det er en central årsag til, at teknologiindustrien umiddelbart ser ud til at ville få et glimrende 2017 – både for vækst og virksomhedshandler.
Der er dog ikke alle eksperter eller analytikere, der deler den antagelse. Nogle kritiske ryster har været ude med meldinger om, at vi befinder os i en boble, og at festen snart kan slutte brat.
Logisk set skal festen vel slutte på et eller andet tidspunkt, men som BDO data for 2016 præsenteret her viser, så er der stadig er fuld fart på – ikke bare for teknologiindustrien, men også for medie- og teleindustrierne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *